ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ

Προσφέρουμε μεμονωμένες λύσεις για διαφορετικούς τομείς.

Στη ΓΕΩΦΩΣ αναγνωρίζουμε πως η εταιρική υπευθυνότητα και η κατεύθυνση της αεροφόρους ανάπτυξης αποτελεί έναν στόχο πρωταρχικής σημασίας. Είναι μια συλλογική προσπάθεια που έχει ως κοινό παρονομαστή το πλέγμα αξιών «ήθος, αμοιβαίος σεβασμός, ειλικρίνεια».

Η περιβαλλοντική μας συνείδηση διατηρείται ζωντανή, καθώς πιστεύουμε ότι η ορθολογική περιβαλλοντική διαχείριση και η υιοθέτηση των αρχών της πράσινης επιχειρηματικότητας μας αφορά άμεσα.

Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, προτείνουμε σε Δήμους και Περιφέρειες την υλοποίηση δράσεων «Υιοθεσίας δέντρων – φυτών». Στόχος των εν λόγω δράσεων είναι:

  • Η κινητοποίηση και συμμετοχή των πολιτών για τη συντήρηση δημόσιων χώρων πρασίνου,
  • Η βελτίωση της πράσινης εικόνας των πόλεων,
  • Η ενημέρωση καθώς και η ευαισθητοποίηση όλων για το πράσινο περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα φυτών κ.ά.

Μέσω της υλοποίησης τέτοιου είδους δράσεων, ο κάθε Δήμος θα ορίζει το χώρο φύτευσης (συμβαδίζοντας με τη σχετική νομοθεσία) καθώς και το είδος του δέντρου που θα φυτευτεί και θα αναθέτει σε κάθε εθελοντή το δικό του, ώστε να αναλάβει το πότισμά του. Το λίπασμα, το κλάδεμα και όλες τις υπόλοιπες εργασίες τις αναλαμβάνουμε ως ΓΕΩΦΩΣ σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πρασίνου του εκάστοτε Δήμου.

About

Παρέχουμε την εξαιρετική υπηρεσία που θα θέλαμε να ζήσουμε οι ίδιοι!

Ας δημιουργήσουμε κάτι απίθανο μαζί.

About
Μετάβαση στο περιεχόμενο