ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Προσφέρουμε μεμονωμένες λύσεις για διαφορετικούς τομείς.

Η ΓΕΩΦΩΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. συνεργάζεται στενά με Εθνικά Κέντρα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμια και Ερευνητικούς Φορείς και συμμετέχει ενεργά σε Δίκτυα Οργανισμών δημιουργίας νέας γνώσης και μεταφοράς τεχνολογίας. Με τη συμμετοχή της σε ένα μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων, παραμένει πάντα ενημερωμένη για τις τελευταίες εξελίξεις σε ότι αφορά τη διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.

Ενδεικτικά έργα-συνεργασίες:

  • ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Compost από υπολείμματα κλαδεμάτων και κοπών αστικού και περαστικού πρασίνου Δήμων με προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά, επισχετικές ιδιότητες έναντι ασθενειών και βιοδιεργερτική επίδραση στην ανάπτυξή φυτών (Δράση: «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020»)
  • ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Δημιουργία καινοτόμου κινητής – αρθρωτής μονάδας ταχείας κομποστοποιησης βιοαποβλητων φυτικής βιομάζας (Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020)
  • Modular and portable composting plant στο πλαίσιο του HORIZON 2020 – call H2020-SMEINST-1-2016-2017
About

Παρέχουμε την εξαιρετική υπηρεσία που θα θέλαμε να ζήσουμε οι ίδιοι!

Ας δημιουργήσουμε κάτι απίθανο μαζί.

About
Μετάβαση στο περιεχόμενο