ΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Προσφέρουμε μεμονωμένες λύσεις για διαφορετικούς τομείς.

Ένα από τα πιο βασικά στάδια στην διαχείριση των απορριμμάτων είναι η συλλογή και μεταφορά τους.

Η εταιρεία μας διαθέτει σύγχρονο πιστοποιημένο εξοπλισμό και οχήματα με κάδους για συλλογή και μεταφορά ανάλογα με τη χρήση και τις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη. Η μεταφορά και απομάκρυνσή των αποβλήτων από τα σημεία παραγωγής τους γίνεται με ασφαλή τρόπο, σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 39001:2015 για τη διαχείριση της οδικής ασφάλειας με το οποίο είναι πιστοποιημένη η ΓΕΩΦΩΣ ΑΤ.Ε.Β.Ε., με τον ανάλογο εξοπλισμό και σύμφωνα με την νομοθεσία και τους κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος.

Το σύνολο των οχημάτων του στόλου μας, διαθέτουν σύστημα γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης, με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω της ορθής διαχείρισης του καυσίμων που καταναλώνουν.

Διαθέτουμε open top και ειδικού τύπου containers χωρητικότητας 30m³ έως 35m³ για τη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς επίσης και μικρά φορτηγά ανατρεπόμενα, χωρητικότητας 8m³.

Οι υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων αναλύονται ως:

  • Συλλογή, μεταφορά (σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις) και εμπορία αποβλήτων συσκευασιών ,ανακυκλώσιμων υλικών, βιοαποικοδομήσιμων απορριμμάτων, ογκωδών αποβλήτων, κλαδιών και άλλων συναφών αντικειμένων.
  • Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφορών και προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων
  • Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση μεταχειρισμένων ελαστικών, ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών, ανάμεικτων συσκευασιών, βιοαποδομήσιμων υλικών και γενικότερα μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων
  • Διαλογή στη Πηγή, αποξήλωση, συλλογή και μεταφορά ΑΕΚΚ (Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων)
  • Συνήθεις ή Έκτακτες αποκομιδές μη επικινδύνων αποβλήτων προς εξυπηρέτηση Δήμων και Ιδιωτών.
About

Παρέχουμε την εξαιρετική υπηρεσία που θα θέλαμε να ζήσουμε οι ίδιοι!

Ας δημιουργήσουμε κάτι απίθανο μαζί.

About
Μετάβαση στο περιεχόμενο