ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προσφέρουμε μεμονωμένες λύσεις για διαφορετικούς τομείς.

Η Αρχιτεκτονική Τοπίου έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, που λειτουργεί με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών της αστικής ζωής. Αποσκοπεί στη δημιουργία χώρων πρασίνου, όπως πάρκα και άλλες αρχιτεκτονικές κατασκευές λειτουργικής φύσης.

Στη ΓΕΩΦΩΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.  παρέχουμε υπηρεσίες σχεδιασμού, μελέτης και  διαχείρισης χώρων πρασίνου, ανεξάρτητα από τον τύπο και την κλίμακα του έργου, με ειδίκευση σε έργα αρμοδιότητας των ΟΤΑ α΄και β’ βαθμού και επιχειρήσεων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Είμαστε αφοσιωμένοι στην εξασφάλιση υψηλής ποιότητας ζωής για τους πολίτες, βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης στις πόλεις μέσω ενός πλήρους φάσματος δημοτικών υπηρεσιών.

About

Παρέχουμε την εξαιρετική υπηρεσία που θα θέλαμε να ζήσουμε οι ίδιοι!

Ας δημιουργήσουμε κάτι απίθανο μαζί.

About
Μετάβαση στο περιεχόμενο