ΠΡΟΦΙΛ

Προσφέρουμε μεμονωμένες λύσεις για διαφορετικούς τομείς.

Η ΓΕΩΦΩΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε., ιδρύθηκε το 2016, με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και στον τομέα του πρασίνου. Η εταιρεία αποτελεί τον οικονομικό φορέα ο οποίος διαδέχτηκε την ατομική επιχείρηση του ιδρυτή της, η οποία υφίσταται από το 2001. Επομένως, η φετινή χρονιά αποτελεί χρονιά-ορόσημο καθώς συμπληρώνονται 20 χρόνια λειτουργίας της.

Η κύρια δραστηριότητά της είναι η συλλογή – μεταφορά – επεξεργασία και ανάκτηση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και συγκεκριμένα της αποβαλλόμενης βιοαποικοδομήσιμης φυτικής βιομάζας που προκύπτει από τις εργασίες πρασίνου τις οποίες αναλαμβάνει κυρίως από δημόσιους (π.χ ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού) αλλά και από ιδιωτικούς φορείς στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Όλες οι δραστηριότητες της έχουν αναπτυχθεί σύμφωνα με τα αντίστοιχα νομικά πλαίσια του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ενώ παράλληλα είναι μια από τις εταιρείες, που συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο Διαχειριστών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων και είναι εγγεγραμμένη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του ΥΠΕΝ.

Η κεντρική μονάδα λειτουργεί στη Μάνδρα Αττικής στη Θέση Ξηρό Πηγάδι σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις με στεγασμένο χώρο 1.500 τ.μ., πλήρως εξοπλισμένη με τα απαραίτητα μηχανήματα. Επιπρόσθετα, τη παρούσα χρονική στιγμή υλοποιείται επενδυτικό σχέδιο για τη δημιουργία μιας νέας σύγχρονης και πλήρως καινοτόμους μονάδας επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων (στερεάς μορφής) και παρασκευής εδαφοβελτιωτικών (κομπόστ) από προ διαλεγμένο οργανικό κλάσμα στερεών αποβλήτων. Η νέα μονάδα θα στεγάζεται σε έκταση 3.000 τ.μ. στη Μάνδρα Αττικής.

Επίσης, με κύριο σκοπό την ανάπτυξη και διάδοση της τεχνογνωσίας, της καινοτομίας, και την εδραίωση εξωστρεφούς πολιτικής, συνεργάζεται στενά με Εθνικά Κέντρα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμια και Ερευνητικούς Φορείς και συμμετέχει ενεργά σε οργανωμένα δίκτυα δημιουργίας νέας γνώσης και μεταφοράς τεχνολογίας. Με τη συμμετοχή της σε ένα μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων, παραμένει πάντα ενημερωμένη για τις τελευταίες εξελίξεις στο τομέας της διαχείρισης περιβαλλοντικών αποβλήτων.

Τέλος, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η ΓΕΩΦΩΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. διαθέτει λογαριασμό στο Εθνικό Μητρώο Εθελοντών Αιμοδοτών. Η Εταιρία με αυτό το τρόπο εξασφάλισε στο Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας τη δική της Τράπεζα Αίματος, ώστε να υπάρχει άμεση πρόσβαση και επάρκεια σε ποσότητα αίματος που τυχόν χρειαστεί στο μέλλον σε κάποιον από τους εργαζομένους της ή σε μέλος της οικογένειάς του.

About

Παρέχουμε την εξαιρετική υπηρεσία που θα θέλαμε να ζήσουμε οι ίδιοι!

Ας δημιουργήσουμε κάτι απίθανο μαζί.

About
Μετάβαση στο περιεχόμενο