ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Προσφέρουμε μεμονωμένες λύσεις για διαφορετικούς τομείς.

Στη ΓΕΩΦΩΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. αναλαμβάνουμε τη προμήθεια αγαθών σε οργανισμούς και φορείς του δημοσίου τομέα. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • ΟΤΑ Α και Β βαθμού
  • Πανεπιστήμια, Σώματα Ασφαλείας κ.α., 
  • Ν.Π.Δ.Δ (ΕΥΔΑΠ, ΟΣΥ, ΔΕΔΔΗΕ) 

Σύμφωνα με συγκεκριμένες διαδικασίες που ορίζονται από το εθνικό και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο.

Οι προμήθειες αυτές αφορούν σε αγαθά, που θεωρούνται απαραίτητα για τη λειτουργία των προαναφερθέντων φορέων  όπως:

  • Οικοδομικά Υλικά 
  • Υδραυλικά Αγαθά 
  • Μέσα Ατομικής Προστασίας 
  • Εργαλεία και μικροεργαλεία χειρός 
  • Ηλεκτρικά εργαλεία
  • Κηπευτικά Εργαλεία  
  • Αστικός Εξοπλισμός
About

Παρέχουμε την εξαιρετική υπηρεσία που θα θέλαμε να ζήσουμε οι ίδιοι!

Ας δημιουργήσουμε κάτι απίθανο μαζί.

About
Μετάβαση στο περιεχόμενο