ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Προσφέρουμε μεμονωμένες λύσεις για διαφορετικούς τομείς.

Τα απορρίμματα αποτελούν ένα από τα πιο σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι θάλασσες και οι παράκτιες περιοχές τους. Τα θαλάσσια απορρίμματα είναι δυνατό να αποτελούνται από πλαστικό, ξύλο, μέταλλο, γυαλί, λάστιχα, ύφασμα, χαρτί κ.α..

Στη ΓΕΩΦΩΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε., διαθέτοντας όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις, αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό αιγιαλού – παραλιών με σύγχρονα μέσα και έμπειρο προσωπικό. Με την εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας, επιτυγχάνεται ο περιορισμός της θαλάσσιας ρύπανσης και της διαφυγής χερσαίων απορριμμάτων στο χερσαίο και υδάτινο περιβάλλον. Παράλληλα, συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των θαλάσσιων απορριμμάτων που συλλέγεται, ανακυκλώνεται ενώ τα νεκρά φύλλα των θαλάσσιων φυκιών στις ακτές, μετατρέπονται σε άριστο οργανικό προϊόν για φυσική λίπανση και εδαφοβελτίωση.

About

Παρέχουμε την εξαιρετική υπηρεσία που θα θέλαμε να ζήσουμε οι ίδιοι!

Ας δημιουργήσουμε κάτι απίθανο μαζί.

About
Μετάβαση στο περιεχόμενο