ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Προσφέρουμε μεμονωμένες λύσεις για διαφορετικούς τομείς.

Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί το κύριο συστατικό για τη πετυχημένη πορεία μιας επιχείρησης καθώς και για τη διαρκή εξέλιξη της.

Για τον λόγο αυτό, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας, προσφέροντας ανταγωνιστικές συνθήκες απασχόλησης, επιβραβεύοντας την προσπάθεια των εργαζομένων , διαμορφώνοντας ένα κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης και εμπιστοσύνης.

Προτεραιότητά μας είναι τόσο η διαρκής επιμόρφωση του επιστημονικού μας προσωπικού, προκειμένου να  βρίσκεται  συνεχώς στην αιχμή της γνώσης και της τεχνολογίας, όσο και η εξέλιξη των δεξιοτήτων του εργατοτεχνικού μας δυναμικού.

Ο πυλώνας στήριξης και εξέλιξής της ΓΕΩΦΩΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. είναι το ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο στελεχώνεται από καταρτισμένο επιστημονικά προσωπικό με υψηλή εξειδίκευση:

  • Γεωπόνοι
  • Περιβαλλοντολόγοι
  • Μηχανικοί
  • Οικονομολόγοι,
  • Τεχνικοί, εργοδηγοί, οδηγοί και εργατοτεχνίτες
About

Παρέχουμε την εξαιρετική υπηρεσία που θα θέλαμε να ζήσουμε οι ίδιοι!

Ας δημιουργήσουμε κάτι απίθανο μαζί.

About
Μετάβαση στο περιεχόμενο