ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ R&D

Προσφέρουμε μεμονωμένες λύσεις για διαφορετικούς τομείς.

Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) έχει σαν βασικό του στόχο την εξέλιξη και την ποιοτική διαφοροποίηση της μεθοδολογίας διαχείρισης των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και συγκεκριμένα της αποβαλλόμενη βιοαποικοδομήσιμης φυτικής βιομάζας.

Ένα καταρτισμένο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό στελεχώνει το τμήμα και συνεχώς σχεδιάζει και αναπτύσσει μεθοδολογίες διαχείρισης που ανταποκρίνονται στις αυστηρές απαιτήσεις της αγοράς, ενώ συγχρόνως παραμένουν καινοτόμες. Καθοριστικό ρόλο στα παραπάνω έχει η μεγάλη εμπειρία και η τεχνογνωσία που προέρχεται απ’ τη μακρόχρονη πορεία του Προέδρου & Διευθύνοντα Συμβούλου της ΓΕΩΦΩΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. καθώς και από τη συνεργασία με αναγνωρισμένους και πρωτοπόρους οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Παράλληλα, επενδύοντας συνεχώς στο κομμάτι της Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), εντός του έτους, αναμένεται η ολοκλήρωση της κατασκευής ενός σύγχρονου και  πλήρως εξοπλισμένου ερευνητικού εργαστηρίου, για την διαχείριση των μικροβιακών εμβολίων και τον ποιοτικό έλεγχο του compost.

About

Παρέχουμε την εξαιρετική υπηρεσία που θα θέλαμε να ζήσουμε οι ίδιοι!

Ας δημιουργήσουμε κάτι απίθανο μαζί.

About
Μετάβαση στο περιεχόμενο