ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προσφέρουμε μεμονωμένες λύσεις για διαφορετικούς τομείς.

Παρέχουμε υπηρεσίες διαμόρφωσης και συντήρησης χώρων πρασίνου, με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση των ασθενειών και γενικά την προστασία των δέντρων / φυτών και τη διατήρησή τους σε άριστη κατάσταση, ώστε να εναρμονίζονται αισθητικά και λειτουργικά με το περιβάλλον εργασίας των χώρων που βρίσκονται. Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε χώρου πρασίνου, συντάσσεται σχετική μελέτη και καταρτίζεται μεταξύ άλλων και το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών συντήρησης πρασίνου, με στόχο τη μακροζωία των δέντρων / φυτών καθώς και τη διατήρηση της καλλωπιστικής τους αξίας. 

Πιο αναλυτικά, το κλάδεμα ψηλών δέντρων με ανυψωτικό γερανό είναι μια από τις βασικές υπηρεσίες μας. Όσον αφορά το κλάδεμα Υψηλών δέντρων, επικεντρωνόμαστε σε ψηλές κορυφές δέντρων και τον καθαρισμό του χώρου που αναλαμβάνουμε από ξερά επικίνδυνα μεγάλα κλαδιά. Αυτό περιλαμβάνει την γρήγορη και ασφαλή απομάκρυνσή τους για την αποφυγή ατυχημάτων λόγω αναπόφευκτων πτώσεων. 

Όλο το χρόνο, αναλαμβάνουμε την κοπή και το κλάδεμα ψηλών επικίνδυνων δέντρων με καλαθοφόρο – γερανό σε όλους τους τύπους έργων υψηλών δέντρων με καλαθοφόρο ανυψωτικό. Το κλάδεμα ή κοπή ψηλών δέντρων και θάμνων γίνεται από όλους τους ειδικούς κλαδευτές και πιστοποιημένους κηπουρούς. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε είναι πάντα αποστειρωμένος, το οποίο διατηρεί την υγεία των δέντρων πάντα σε καλή ποιότητα και αποτρέπει τη διασταυρούμενη μόλυνση.

Στη ΓΕΩΦΩΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. πρωτοπορούμε και στη παροχή υπηρεσιών κλαδέματος, καθώς είμαστε η μοναδική εταιρεία στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, η οποία πραγματοποιεί το κλάδεμα των δέντρων με ανυψωτικό μηχάνημα το οποίο έχει τοποθετημένο γερανό με υδραυλική αρπάγη κορμών, με υδραυλική περιστροφή, με δυνατότητα κλίσης, και ενσωματωμένο πριόνι. Με τον εν λόγω εξοπλισμό πραγματοποιούμε εργασίες κλαδέματος ακόμα και στις πιο «ευαίσθητες περιοχές», όπως μουσεία, εκκλησίες και αρχαιολογικούς χώρους, χωρίς να αλλοιώνεται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας των χώρων, με απόλυτη προστασία από ενδεχόμενους τραυματισμούς στους κορμούς των δέντρων και με το ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Επίσης, αναλαμβάνουμε τη μεταφορά κομμένων κλαδιών (αποκομιδή) και την απομάκρυνση των κομμένων δέντρων από τις εγκαταστάσεις που εκτελούνται οι εκάστοτε εργασίες τα κατάλληλα καλαθοφόρα μηχανήματα. Τα καλαθοφόρα – γερανοί μας είναι ένας από τους πιο κατάλληλους μηχανισμούς για την συλλογή – κλάδεμα υψηλών δέντρων και απομάκρυνση των κομμένων κλαδιών

Οι υπηρεσίες διαμόρφωσης και συντήρησης χώρων πρασίνου αναλύονται ως:

  • Συντήρηση του πρασίνου
  • Καθαρισμός και αποψιλώσεις
  • Αποκομιδή κλαδιών 
  • Διαμόρφωση νέων χώρων πρασίνου
  • Φύτεμα, κλάδεμα και κόψιμο δέντρων / φυτών που βρίσκονται σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους.
  • Κοπή δέντρων
  • Φυτοπροστασία
About

Παρέχουμε την εξαιρετική υπηρεσία που θα θέλαμε να ζήσουμε οι ίδιοι!

Ας δημιουργήσουμε κάτι απίθανο μαζί.

About
Μετάβαση στο περιεχόμενο