ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗ ΠΗΓΗ

Προσφέρουμε μεμονωμένες λύσεις για διαφορετικούς τομείς.

Στη ΓΕΩΦΩΣ δημιουργήσαμε και λειτουργούμε ένα πρότυπο κέντρο προετοιμασίας βιοαποδομήσιμων αποβλήτων για ανακύκλωση ή ανάκτηση,  βασισμένο στην φιλοσοφία της ‘’διαλογής στην πηγή’’ που λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει η εγχώρια και η κοινοτική νομοθεσία, με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό.

Το πρώτο και βασικό στάδιο της ανακύκλωσης είναι ‘’η διαλογή στην πηγή’’. Με τον όρο αυτό περιγράφεται  η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται η ανάκτηση χρήσιμων υλικών πριν αυτά αναμειχθούν με την υπόλοιπη μάζα των απορριμμάτων.  Η διαλογή στην πηγή είναι σημαντική όχι μόνο γιατί είναι υποχρεωτική βάση της οδηγίας πλαίσιο  2008/98/ΕΚ  για την διαχείριση των απορριμμάτων αλλά γιατί είναι μια μέθοδος που μειώνει αισθητά τον όγκο των απορριμμάτων που καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής, και συνεπάγεται μικρότερη ρύπανση του εδάφους , του αέρα και του υδροφόρου ορίζοντα ενώ παράλληλα συλλέγονται καθαρά οργανικά απόβλητα  τα οποία επεξεργάζονται, κομποστοποιούνται και προωθούνται

  • ως στερεά καύσιμα – βιομάζα
  • ως κομπόστ, εδαφοβελτιωτικό – λίπασμα υψηλής ποιότητας, μέσω επεξεργασίας με φυσικές  διεργασίες.

Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε ξανά ζωή στο απόβλητο, συμμετέχουμε σε εναλλακτική διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών και αυξάνουμε τον χρόνο ζωής του ΧΥΤΑ.

About

Παρέχουμε την εξαιρετική υπηρεσία που θα θέλαμε να ζήσουμε οι ίδιοι!

Ας δημιουργήσουμε κάτι απίθανο μαζί.

About
Μετάβαση στο περιεχόμενο