ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ - ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΜΟΙ

Προσφέρουμε μεμονωμένες λύσεις για διαφορετικούς τομείς.

Στη ΓΕΩΦΩΣ ΑΤ.Ε.Β.Ε.  αναλαμβάνουμε την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης κτιρίων και επαγγελματικών χώρων. Η εν λόγω διαδικασία, η οποία έχει ως στόχο της την καταπολέμηση μικροβίων, όπως είναι τα βακτήρια, οι μύκητες, οι ιοί και τα πρωτόζωα, αποτελεί μία υπηρεσία υψίστης σημασίας

Είμαστε στελεχωμένοι από έμπειρους γεωπόνους και τεχνικό προσωπικό, οι οποίοι είναι πλήρως ενημερωμένοι και καταρτισμένοι στις νέες τεχνικές στον τομέα της απολύμανσης. Διαθέτουμε επίσης τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό & μηχανήματα και άριστη γνώση του αντικειμένου. Με συνέπεια και επαγγελματισμό, εφαρμόζουμε ολοκληρωμένα προγράμματα απολύμανσης και μυοκτονίας.

Σε κάθε εφαρμογή του συνεργείου μας, εκδίδουμε πιστοποιητικό απολύμανσης-μυοκτονίας στο οποίο αναφέρονται όλες οι εργασίες και τα σκευάσματα που χρησιμοποιήθηκαν. Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούμε είναι εγκεκριμένα και πιστοποιημένα από τον Ε.Ο.Φ και το Υπουργείο Γεωργίας, πλήρως φιλικά προς τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον. 

Τέλος, πραγματοποιούμε απολυμάνσεις σε πλήθος δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, σε χώρους ευαίσθητους και όπου αλλού απαιτηθεί με άριστο αποτέλεσμα. 

About

Παρέχουμε την εξαιρετική υπηρεσία που θα θέλαμε να ζήσουμε οι ίδιοι!

Ας δημιουργήσουμε κάτι απίθανο μαζί.

About
Μετάβαση στο περιεχόμενο