ΑΝΑΚΤΗΣΗ

Προσφέρουμε μεμονωμένες λύσεις για διαφορετικούς τομείς.

Η ανάκτηση αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά στάδια της ανακύκλωσης καθώς παρατείνει τον χρόνο ζωής του Χώρου Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.), μειώνει το κόστος της τελικής διάθεσης των απορριμμάτων και ωφελεί σημαντικά και πολυεπίπεδα το περιβάλλον.

Σε συνδυασμό με το δίκτυο διαλογής στην πηγή των καφέ κάδων, αλλά και με τον διαχωρισμό των πράσινων αποβλήτων από τα σύμμεικτα απορρίμματα εκτρέπουμε από τον Χ.Υ.Τ. και ανακτούμε προς ανακύκλωση και κομποστοποίηση σημαντικές ποσότητες βιοαποβλήτων.

Στην συνέχεια και έπειτα από επεξεργασία διατίθενται σε τεμάχια ξύλου και θρύμματα ξύλου συγκεκριμένων διαστάσεων και χαμηλής υγρασίας, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ειδικές απαιτήσεις του τελικού αποδέκτη για την παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων ή ως πρώτη ύλη για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικών και βιοαερίου.

About

Παρέχουμε την εξαιρετική υπηρεσία που θα θέλαμε να ζήσουμε οι ίδιοι!

Ας δημιουργήσουμε κάτι απίθανο μαζί.

About
Μετάβαση στο περιεχόμενο