Υπηρεσίες

Η ΓΕΩΦΩΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε, ιδρύθηκε το 2016, με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών
στον τομέα της διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και στον τομέα του πρασίνου.

Μπορείς να μας εμπιστευτείς

Το ανθρώπινο δυναμικό, η εμπειρία και οι ικανότητές τους,
αποτελούσε πάντα τη βάση για την ανάπτυξη της ΓΕΩΦΩΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Εξυπηρέτηση

Εξειδίκευση

Πιστοποιήσεις

Περιβάλλον

Επικοινωνία

Αξιοπιστία

“Το πάθος οδηγεί στο σχέδιο, ο σχεδιασμός οδηγεί στην απόδοση, η απόδοση οδηγεί στην ΕΠΙΤΥΧΙΑ!”

Newsletter

GEOFOS APP

Τώρα μπορείτε πιο εύκολα και γρήγορα να επικοινωνείτε μαζί μας για τις εργασίες που σας ενδιαφέρουν μέσω της εφαρμογής “Geofos App”

Μετάβαση στο περιεχόμενο